Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα του παιδιού. Την έχουν επικυρώσει 191 κράτη, εκτός των ΗΠΑ και της Σομαλίας, Τα 43 άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών που χωρίζονται σε 4 τομείς:


  1. Δικαιώματα Επιβίωσης, 
  2. Ανάπτυξης, 
  3. Προστασίας και 
  4. Δικαιώματα Συμμετοχής.

Εμείς πιστεύουμε και οδηγούμαστε από μια απλή αρχή:

Την γη που ζούμε
μπορεί να την κληρονομήσαμε από τους γονείς μας
περισσότερο όμως την χρωστάμε στα παιδιά μας.

Σχόλια